English  |  Russian


על המחבר

פינחס פולונסקירוסית: Полонский Петр (Пинхас) Ефимович, נולד ב -11 בפברואר 1958, מוסקבה) הוא חוקר יהדות ישראלי, המפיץ את היהדות בקרב יהודים דוברי רוסית. פרסם כמה ספרים שהפכו פופולריים, והיה עורך ראשי עבור אחרים.
פולונסקי היה בין המייסדים של רשת מחתרתית ללימוד יהדות בברית המועצות. כיום בישראל הוא מרצה על יהדות, בעיקר בקהלים דוברי רוסית, וחוקר את תורתו של הרב קוק. חיבר פירוש על התורה בשם «אבות בתנועה». מפרסם באופן תדיר בעיתונות ומוציא ספרים.


■ ספר «התפתחות היהדות בימינו על פי תורת הראיה קוק»

אחת הדמויות היהודיות במאה השנים האחרונות שהעיסוק בה לא רק שאינו פוסק אלא הולך וגובר, והוא מקיף את הציבור היהודי על כל גווניו, הוא רבנו אברהם יצחק הכהן קוק זכר צדיק לברכה, והעיסוק במשנתו אינו רק של יוצאי בית מדרשו (ישיבת מרכז הרב על שלוחותיה) אלא מקיף את האוכלוסייה כולה, דתיים וחילונים, תלמידי חכמים ואנשי אקדמיה, מחנכים ואנשי מעשה.

בין החיבורים הרבים שנכתבים על משנתו הרחבה מיני ים של רבנו אברהם יצחק הכהן קוק זצ»ל יש חשיבות יתרה לאלו המצליחים לקרב את משנתו של הראי»ה להבנתו של הקורא.
מיוחד הוא חיבורו של ידידי ר’ פינחס פולונסקי «התפתחות היהדות בימינו על-פי תורת הראי»ה קוק», שאינו רק מקרב את הגותו של הראי»ה לקורא המצוי, אלא גם מסביר כיצד משנת הראי»ה יכולה לעזור לנו בפתרון הבעיות העומדות בפני החברה הישראלית — והוא עושה זאת בשום שכל והסברה בהירה השווה לכל נפש תוך נאמנות למסורת היהדות, ועל כך תבוא עליו הברכה. הרב יעקב הלוי פילבר המלצות לספר

ראיון בערוץ 7: «משנת הרב קוק — אקטואלית יותר מתמיד»

תוכן העניינים

חלק א. דו-שיח לאומי ומשמעותה הדתית של מדינת ישראל
חלק ב. תהליכי מודרניזציה ביהדות: בימינו ועל ידינו
חלק ג. בעיית התנגשות ההלכה והמוסר בחיי העם היהודי בימינו

■ שלושה שלבים של מדינת ישראל כתהליך הגאולה

■ מאמר «להחזיר עולמיות (אוניברסליות) בציונות הדתית»

המלצות

צור קשר

דו»א — ppolonsky@gmail.com
טל’ — 0546658902
פייסבוק — pinchas.polonsky