להחזיר עולמיות (אוניברסליות) בציונות הדתית

 הראי»ה קוק כינה את ישיבתו «הישיבה המרכזית העולמית»  -«The Central Universal Yeshiva». משמע, «עולמית» זו מופנה לכל העולם, לערכים גלובליים ואוניברסליים, ואילו «מרכזית» מופנה למרכז העולם הזה, לעם היושב בציון. כלומר, בשלב ראשון שילוב של היהדות עם ערכי הציונות, ואחר כך עם הערכים הליברלים-אוניברסליסטיים. תוכנית זו לפיתוח היהדות שהוצעה ע»י הראי»ה בשנת 1910. והיא, לדעתנו, הבסיסית ביותר להבנת משימות הציונות הדתית של ימינו.

אולם, בהמשך קוצר שמה של הישיבה ל»מרכז הרב» – לא במקרה ולא רק מטעמי נוחות. זה התאים לשלב הראשון של התפשטות תורת הראי»ה –  «כלפי המרכז», כאשר «כלפי האנושות» נשאר חבוי בפוטנציאל.

אז זה היה נכון: כדי שהאור העצום של הראי»ה יתקדם, צריך תחילה «להפחית» אותו, ורק לאחר השגת היעדים הראשוניים יש להעצימו שוב. קודם כל היה צורך להשתלב בציונות, תפיסת ערכיה והשפעתה על העם היהודי — ולאחר מכן לעבור בהדרגה להיבט העולמי, תפיסת הערכים האוניברסליים של האנושות וההשפעה עליה.

במהלך המאה האחרונה השלב הראשון יושם.

הגיע זמן המעבר לשלב השני בהתפתחות הציונות הדתית – שיקום מושג העולמיות, שהזנחתו מונעת התקדמות לא רק בהיבט הגלובלי, אלא גם בהיבט הישראלי – כי היא אינה מאפשרת למשוך «יהודים אוניברסליים» ליהדות.

יש רבנים רבים בציונות הדתית שמ נוטים לשילוב ערכים אוניברסליים, אך הם אינם מספיק מורגשים אפילו ברחוב ה»סרוג» (שלא לדבר על החברה הישראלית כולה). אולי יגיע זמן לאחדם בתנועת «ציונות דתית עולמית» (Universal Religious Zionism). תנועה זו צריכה לאחד לא רק את תלמידי הראי»ה, אלא גם את כל הרבנים המודרניסטים. (הראי»ה עצמו הדגיש שאסור ללמוד תורה רק ממנו). ל»רבני מודרניזציה» שונים יש בדרך כלל גישות שונות לנושאים עכשוויים רבים, אבל «עולמיות» הוא מונח טוב לחיבור בין הגוונים.

ל»עולמיות» יש גם משמעות נוספת. אחד היסודות למודרניזציה של הדת כיום הוא «תפיסה כביטוי של אלוהים את כל עולם, ולא רק את המסורת הדתית», הרי הקב»ה ברא לא רק את התורה, אלא את היקום כולו, כולל אדם עם פוטנציאל יצירתי שלו.

במשך מאות שנים, היהדות התעניינה רק בגילויי האל באמצעות המסורת, והזניחה את התגלותו באמצעות הבריאה. מדע חילוני, תרבות ואמנות עסקו בחקר הבריאה ומימוש הפוטנציאל שלו. חד צדדיות זו בהכרת ה’ היא הגורם העיקרי למשבר הדת במאתיים השנים האחרונות. גם תיקונו יבוא ב»עולמיות».

———————————————————

ד»ר פינחס פולונסקי היה פעיל במחתרת יהודית בברה»מ בשנות ה-80, ואחרי עלייתו ארצה ב-1987 פעל בהפצת ציונות דתית ו»אותודוקסיה מודרנית» בקרב עולים מבריה»מ. היום עוסק בתורת הראי»ה. מחבר פירוש חדש לתורה Bible Dynamics לפי תורת מניטו. כל מאמריו וספריו (מעל 30) באנגלית, עברית ורוסית – באתר https://www.PinchasPolonsky.org

Напишите Ваше замечание